Traits
Furs
Eyes
Birthmarks
Auras
Manual
How to carry your Chimpanzee
Traits
Furs
Eyes
Birthmarks
Auras
Manual
How to ride a Gorilla
Traits
Furs
Eyes
Tails
Birthmarks
Personalities
Manual
How to carry your Capuchin
Birthmarks

Birthmarks

Apey Devil Banana Strip Liberty
       
Demon Santa Easter 2019 LE Keep Smiling
       
Godfather 2019 SE 4th of July 2019 LE Halloween 2019 LE Christmas 2019 LE
       
Easter 2020 LE Farfalla 2020 SE 4th of July 2020 LE Hellfire 2020
       
Halloween 2020 LE Christmas 2020 LE Valentine 2021 LE Easter 2021 LE
       
Anni 2021 SE